Härmed bjuder vi in alla som är intresserade i Västerås Soppköks verksamhet att komma till Intiman, Sigurdsgatan 16, klockan 16:30 på söndag 28 juni 2015. Det är ett öppet möte där det kommer informeras om soppkökets verksamhet, framtidsplaner mm. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor och diskutera dina synpunkter.

Vi hade ett liknande möte i februari och anteckningar från det finns här.